Yandex.Metrica

                                         Turkish Free Paper Abstracts1. Sökücü N, Erzurumlu K, Buğra D, Belgerden S, Karaarslan H : Travmatik duodenum yaralanmaları. Ulusal Cerrahi Kongresi 81, Özet Kitabı Sayfa 127, 1981.2. Özmen V, Güngel H, Buğra D, Parlak M, Çayırlı M : Mide-duodenum      ülserlerinde

gastrik rezeksiyonlar ve postgastrektomi sendromları. 4. Türk Gastroenteroloji Kongresi,

Özet Kitabı Sayfa 17, 1981.3. Güngel H, Özmen V, Buğra D, Bozfakioğlu Y, Avcı C : Postkolesistektomi

sendromlarında reintervansiyonlar. 4. Türk Gastroenteroloji Kongresi, Özet Kitabı Sayfa

68, 1981.4. Gürkan N, Terzioğlu T, Güngel H, Avcı C, Eldegez U, Şaşmaz O, Buğra D,

Özarmağan S : Özofagusta ektopik mide mukozası. İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı,

Özet Kitabı Sayfa 49, 1983.5. Gürkan N, Terzioğlu T, Şaşmaz O, Avcı C, Güngel H, Buğra D : Özofagus

perforasyonlarının konservatif ve cerrahi tedavisi. İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı, Özet

Kitabı Sayfa 50, 1983.6. Çelik A, Buğra D, Salman T, Baktıroğlu S, Terzioğlu T, Belgerden S : Bochdalek

fıtığında acil cerrahi girişim. İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı, Özet Kitabı Sayfa 84,

1983.

   

7. Buğra D, Akyüz A, Çilingiroğlu K, Sökücü N : Ameliyatlı midede duodenogasrik       reflünün etkilerinin deneysel araştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 84, Özet Kitabı Sayfa        63 - 64, 1984.8. Davas H, Buğra D, Yosunkaya E, Akbulut R, Bozkurt ER: Akalazya olgularında

uyguladığımız modifiye Heller operasyonu. SSK 12. Tıp Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 17,

1986.9. Davas H, Buğra D, Akbulut R, Gür E : Peptik ülser cerrahisinde

rezeksiyon sonrası primer Roux en Y anastomoz (Ön çalışma). SSK 12. Tıp Kongresi,

Özet Kitabı Sayfa 26, 1986.10. Davas H, Buğra D, Akbulut R, Yosunkaya E : 313 yanık olgusunda % 10’luk gümüş

nitrat tedavisi ile elde edilen sonuçlar. SSK 12. Tıp Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 28, 1986.11. Akyüz A, Buğra D, Sökücü N : Sol kolon tümörünü taklit eden kolon dışı lezyonlar.

VII. Türk Gastroenteroloji Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 91, 1987.12. Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Çilingiroğlu K, Sökücü N : Familyal polipozis

kolide total kolektomi ve ileoproktostomi deneyimimiz. VII. Türk Gastroenteroloji

Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 101, 1987.13. Çilingiroğlu K, Anğ Ö, Sökücü N, Buğra D : Kolesistektomilerde profilaktik

antibiyotik uygulamasının yeri (93 olgunun analizi). Ulusal Cerrahi Kongresi 88, Özet

Kitabı Sayfa 88, 1988.    
14. Çilingiroğlu K, Buğra D, Büyükuncu Y, Müslümanoğlu M : İdiyopatik

trombositopenik purpurada splenektominin yeri, Ulusal Cerrahi Kongresi 88, Özet Kitabı

Sayfa 116, 1988.15. Buğra D, Günay S, Çilingiroğlu K : 526 kolorektal kanser olgusunun analizi. III.

Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 46, 1988.
16. Akyüz A, Güloğlu R, Büyükuncu Y, Buğra D, Çevikbaş U, Sökücü N : Selim hastalık

nedeniyle ameliyatlı mide mukozasının endoskopik incelenmesi. VIII. Türk

Gastroenteroloji Derneği Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 34, 1989.
17. Sökücü N, Buğra D, Dilege Ş, Büyükuncu Y, Akyüz A : Elektif kolorektal cerrahide

tek doz antibiyotik ile profilaksi. VIII. Türk Gastroenteroloji Derneği Kongresi, Özet

Kitabı Sayfa 59, 1989.
18. Büyükuncu Y, Akyüz A, Gökşen Y, Buğra D, Sökücü N : Rektum kanserlerinde low

anterior rezeksiyon ve stapler ile anastomoz yapılan olguların erken ve geç sonuçları.

VIII. Türk Gastroenteroloji Derneği Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 64, 1989.   
19. Büyükuncu Y, Gökşen Y, Akyüz A, Yamaner S, Buğra D : Beş yıllık kist hidatik

vakalarımızın değerlendirilmesi. VIII. Türk Gastroenteroloji Derneği Kongresi, Özet

Kitabı Sayfa 101, 1989.
20. Buğra D, Çilingiroğlu K, Sökücü N, Yamaner S, Akyüz A : Gastrointestinal traktüs

kanserlerinin karaciğer metastazlarının tanısında çeşitli parametrelerin değerlendirilmesi.

VIII. Türk Gastroenteroloji Derneği Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 165, 1989.
21. Sökücü N, Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y, Taviloğlu K : Fissura ani tedavisinde

kapalı - açık sfinkterotomi yöntemlerinin karşılaştırılması. IV. Ulusal Kolon Rektum

Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 25, 1990.
22. Akyüz A, Büyükuncu Y, Taviloğlu K, Sökücü N, Buğra D : Endoskopik polipektomi

olgularımız. IV. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 12, 1990.
23. Çilingiroğlu K, Anğ A, Gürler N, Buğra D : Kolesistektomilerden sonra safra kesesi

duvarı ve safra kültürlerinin sonuçları. 6. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,

Ankem Dergisi Özel Sayı, 5: 169, 1991.
24. Yamaner S, Sökücü N, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Gökşen Y : Elektif

kolorektal cerrahide tek doz antibiyotik ile profilaksı. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi

Kongresi Özel Sayısı, Sayfa 133, 1992.25. Buğra D, Gönül N, Bulut T, Akyüz A, Sökücü N : Kolorektal cerrahi girişimlerde

mekanik barsak temizliğinde polietilen glikol solüsyonunun yeri. V. Ulusal Kolon ve

Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 6, 1993.
26. Çilingiroğlu K, Bulut T, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D, Büyükuncu Y : Kolorektal karsinomlarda cerrahi tedavi ve takip sonuçları. V. Ulusal Kolon ve Rektum      Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 17, 1993.     
27. Sökücü N, İnan M, Buğra D, Bulut T : Ameliyat sonrası pelvik ışınlamalarda ince

barsakları radyasyondan koruyucu bir yöntem olarak vicryl mesh uygulaması. V. Ulusal

Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 55, 1993.
28. Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Bulut T, Gençosmanoğlu R : Laparoskopik

kolesistektomi öncesi ve sonrası ERCP uygulamaları. 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik

Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 34, 1993.
29. Buğra D, Akyüz A, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Çilingiroğlu K, Gökşen Y,Gençosmanoğlu R : Laparoskopik kolosistektomi, 137 olguluk çalışma sonuçları. 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 55, 1993.
30. Özmen V, Müslümanoğlu M, Buğra D, İğci A, Asoğlu O, Bulut T : Duodenal ülser

tedavisinde laparoskopik bilateral trunkal vagotomi, endoskopik pilor balon dilatasyonu.

1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 58, 1993.
31. Buğra D, Gökşen Y, Çilingiroğlu K, Gençosmanoğlu R : Kolitis ülserozanın cerrahi

tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 94, Özet Kitabı Sayfa 65, 1994.
32. Büyükuncu Y, Bulut T, Buğra D, Sökücü N : Distal rektum karsinomlarında çift stapler ile anastomoz uygulanması. Ulusal Cerrahi Kongresi 94, Özet Kitabı Sayfa 217,1994.
33. Çilingiroğlu K, Buğra D, Bulut T, Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Gökşen Y,Gençosmanoğlu R : Fournier Gangreni (8 olgu nedeniyle). 9. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 143, 1994.
34. Bulut T, Buğra D, Berber E, Sökücü N, Akyüz A, Büyükuncu Y : Komplike      perianal    fistül tedavisinde seton uygulanmasının sonuçları. VI. Ulusal Kolon ve       Rektum      CerrahisiKongresi, Özet Kitabı Sayfa 68, 1995.35. Buğra D, Özmen V, Bulut T, Bilge O, Sökücü N : Rektumun diffüz kavernöz

hemanjiomunun cerrahi tedavisinde aşağı anterior rezeksiyonun yeri (3 olgu nedeniyle).

VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 75, 1995.36. Sökücü N, Bulut T, Buğra D, Yamaner S, Gökşen Y, Çilingiroğlu K : Restoratif proktokolektomiler. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 76, 1995.37. Karadeniz AN, Özbilen S, Buğra D, Salepçioğlu T, Aydıner A, Aykan F, Dişçi R : Uzak organ metastazı yapmamış ileri evre (pT3,T4,N0,N1,N2,M0,Cerrahi uç) mide kanserlerinde radyoterapinin yeri. XI. Ulusal Kanser Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 84, C: 230, 1995.38. Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Şahin A : Laparoskopik

kolesistektomi, 337 olguluk çalışma sonuçları. II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik

Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 8, 1995.39. Büyükuncu Y, Buğra D, Bulut T, Yamaner S, Akyüz A : Safra fistüllerinin tanı ve tedavisinde ERCP. II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı Sayfa 38, 1995.


40. Büyükuncu Y, Buğra D, Bulut T, Yamaner S, Akyüz A. Safra yolları cerrahisi sonrası erken dönemde gelişen komplikasyonların tanı ve tedavisinde ERCP. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Özet Kitabı B97, Antalya, 8-13 Ekim1996


41. Gençosmanoğlu R, Asoğlu O, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Çevikbaş U. Kolon karsinogenezisinde oktreotidin etkileri. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Özet Kitabı B25, Antalya, 8-13 Ekim 199642.Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Berber E, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y. Total mezorektal eksizyonun rektum kanseri cerrahisinde sağ kalım ve lokal nüks üzerine etkileri. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı s.101, Kemer-Antalya

8-11 Eylül 199743. Bulut T, Yamaner S, İka H, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y. Kolorektal kanserli hastalarda perioperatif allojenik kan transfüzyonunun immün profil üzerine etkileri. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı s.102, Kemer-Antalya, 8-11 Eylül 199744. Uygun K, Topuz E, Aykan F, Saip P, Başaran M, Taş F, Şakar B, Aydıner A, Bulut T, Buğra D. Mide kanserli hastalarda adjuvan intraperitoneal sisplatin, mitoksantron, fluorourasil ve kalsiyum folinat kombinasyonu. XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Özet Kitabı S 78, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs 199945. Demirel S, Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Gökşen Y. Mide kanserinde total gastrektomi sonrası elle veya staplerle yapılan özofagojejunostomi tekniklerinin karşılaştırılması (104 olgu). XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Özet Kitabı P 258, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs 199946. Balık E, Yamaner S, Bulut T, Demirel S, Sökücü N, Gökşen Y, Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y. Ampisilin + sulbaktam ile tek doz profilaksinin cerrahi yara infeksiyonlarına etkisi. 14. ANKEM Kongresi, Özet Kitabı S. 149, Kemer-Antalya, 31 Mayıs-4 Haziran 1999


47. Şahin A, Ardaman Ö, Tabak B, Buğra D, Tezelman S, Akyüz A, Özgür M. Karın ağrısı yakınması ile başvuran hastaları analizi. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı S. 16, Antalya, 31 Ağustos-4 Eylül 199948. Şahin A, Tabak B, Ardaman Ö, Akman H, Buğra D, Tezelman S, Akyüz A, Özgür M. Akut apandisit tanısında ultrasonografi ve kontrastsız bilgisayarlı tomografinin yeri var mı? 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı S. 18, Antalya, 31 Ağustos-4 Eylül 199949. Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Kaşoğlu A, Balık E, Sökücü N, Gökşen Y. Perianal fistüllerde cerrahi tedavi sonuçları. VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 46, Kemer-Antalya, 13-16 Eylül 1999, Antalya50. Yamaner S, Bulut T, Balık E, Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y. Restoratif proktokolektomiler. VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 65, Kemer-Antalya, 13-16 Eylül 1999, Antalya51. Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Bilsel Y, Büyükuncu Y. Anal sfinkter yaralanmasında primer tamir sonuçları (15 vaka). 9. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 59, Kemer-Antalya, 9-13 Eylül 2001, Antalya52. Yamaner S, Balık E, Bilsel Y, Bulut T, Buğra D, Sökücü N, Akyüz A, Büyükuncu Y. Rektum kanserine yönelik uygulanan low anterior rezeksiyon sonuçları ve önceki dönemlerle karşılaştırılması. 9. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 71, Kemer-Antalya, 9-13 Eylül 2001, Antalya53. Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Çevikbaş U, Sökücü N. Soliter rektal ülser sendromu: Tedavide cerrahinin yeri. 9. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 106, Kemer-Antalya, 9-13 Eylül 2001, Antalya54. Bilsel Y, Buğra D, Balık E, Yamaner S, Bulut T. Appendiks mukoselinin laparoskopik tedavisi. 9. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 155, Kemer-Antalya, 9-13 Eylül 2001, Antalya55. Yamaner S, Bilsel Y, Akyüz A, Buğra D, Balık E, Bulut T. 9. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 197, Kemer-Antalya, 9-13 Eylül 2001, Antalya56. Yamaner S, Balık E, Akyüz A, Buğra D, Bulut T, Bektaş H, Büyükuncu Y, Sökücü N. Endorektal ultrasonografi deneyimimiz. X. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 58, Kemer-Antalya, 7-11 Eylül 2003, Antalya57. Yamaner S, Balık E, Buğra D, Akyüz A, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Bektaş H İleostomi kapatılmasında teknikler ve sonuçlar. X. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 72, Kemer-Antalya, 7-11 Eylül 2003, Antalya58. Balık E, Bulut T, Kurtoğlu M, Sipahi F, Yamaner S, Buğra D. Pelvik tümör ameliyatlarında tromboemboli profilaksisinde epidural yoldan anestetik uygulanması. X. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 75, Kemer-Antalya, 7-11 Eylül 2003, Antalya59. Bektaş H, Balık E, Bilsel Y, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Barsak hazırlığında sodyum fosfat, polietilen glikol ve sena solüsyonlarının karşılaştırması: prospektif, randomize kontrollü klinik çalışma. X. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı S. 79, Kemer-Antalya, 7-11 Eylül 2003, Antalya60. Özgen  G, Bektaş H, Balık E, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Yamaner S. Laparoskopik Kolon Cerrahisi Sonuçlarımız. Çukurova Koloproktoloji ve Stoma – Terapi Sempozyumu, 14 - 16 Nisan 2005, Adana61. Özgen G, Bektaş H, Balık E, Bakkaloğlu H, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Yamaner S. Rektovajinal ve Poş-Vajinal Fistül Tedavisinde Mukozal İlerletme Flebi Uygulaması. Çukurova Koloproktoloji ve Stoma – Terapi Sempozyumu, 14 - 16 Nisan 2005, Adana62. Balık E, Bektaş H, Özçelik A, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik kolon kanseri cerrahisinde erken dönem sonuçlarımız.

Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel- Antalya, Sözlü Bildiri 98, Özet Kitabı sayfa 41.63. Balık E, Dural C, Eren T, Buğra D, Büyükuncu Y, Bulut T, Sökücü N, Akyüz A, Yamaner S. Perkütan endoskopik gastrostomi: 185 olgu ile deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel- Antalya, Poster 545, Özet Kitabı sayfa 342.64. Özçelik A, Demirel T, Balık E, Eren T, Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A. Crohn hastalarında cerrahi deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel- Antalya, Sözlü Bildiri 81, Özet Kitabı sayfa 34.65. Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A. Rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapinin perop ve erken dönem komplikasyonlar üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel- Antalya, Sözlü Bildiri 106, Özet Kitabı sayfa 44.66. Balık E, Demirel T, Borucu İ, Buğra D, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Yamaner S. Geçici loop ileostomi kapatılma tekniklerinin karşılaştırılması: Altı yıllık deneyim. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel- Antalya, Sözlü Bildiri 88, Özet Kitabı sayfa 37.67. Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A. Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası 4. ve 8. haftasında ameliyat edilen rektum kanserli hastaların erken ve geç dönem komplikasyonları açısından karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel- Antalya, Sözlü Bildiri 110, Özet Kitabı sayfa 46.68. Balık E, Serin K, Bektaş H, Dural C, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Özofagus tümörlerinde cerrahi tedavi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel- Antalya, Sözlü Bildiri 71, Özet Kitabı sayfa 30.69. Balık E, Gürbulak B, Bektaş H, Serin K, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Yamaner S. Koroziv madde alımına bağlı özofagus yanıklarının takip ve tedavi sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel- Antalya, Poster 94, Özet Kitabı sayfa 174.70. Balık E, Gürbulak B, Eren T, Bektaş H, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Sökücü N, Büyükuncu Y, Bulut T. Travmatik anal sfinkter yaralanmaları sonrasında sfinkteroplasti sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel- Antalya, Poster 228, Özet Kitabı sayfa 222.71. Balık E, Eren T, Gürbulak B, Demirel T, Yamaner S, Bulut T, Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Buğra D. Karın orta hat kesilerinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması: Elektrokoagülasyon-Bisturi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel- Antalya, Poster 528, Özet Kitabı sayfa 33672. Dural C, Balık E, Gürbulak B, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Yamaner S. Perkütan endoskopik gastrostomi: yatak başı ve ayaktan hastada uygulanabilir minimal invaziv bir yöntem. 200 olgu ile deneyimimiz. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, S4, sayfa  55.73. Balık E, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. Laparoskopik yardımlı kolon kanseri cerrahisinde ilk dört yılda geldiğimiz nokta: 85 olgunun analizi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, S34, sayfa 69.74. Balık E, Keskin M, Cem Dural, Büyükuncu Y, Bulut T, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D. Minimal invaziv cerrahi ve rektum kanseri: 75 olgu ile erken dönem sonuçları. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, S35, sayfa  70.75. Keskin M, Balık E, Bademler S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D, Yamaner S. Gastrointestinal stromal tümörlerdeki tedavi seçenekleri ve sonuçları: 35 olgunun analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 22.76. Balık E, Keskin M, İlhan B, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Yamaner S,    Buğra D. İleri evre rektum tümörlerinde uzun dönem neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası cerrahi zamanlamanın komplikasyonlar üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 25.77. Yanar F, Balık E, Keskin M, Ertuğrul G, Yamaner S, Buğra D. İnce barsak fistüllerinde tedavi yaklaşımımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 48.78. Balık E, Keskin M, İlhan B, Bulut T, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S,   Buğra D. Neoadjuvan kemoradyoterapi almış rektum kanseri olgularında kısa ve uzun dönem sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 56.79. Balık E, Keskin M, Savaş A, Hünerli K, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S,  Buğra D. Minimal invaziv cerrahi ve rektum kanseri: 160 olgu ile erken ve geç dönem sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 57.80. Balık E, Keskin M, İlhan B, Akyüz A, Bulut T, Yamaner S, Buğra D. Laparoskopik yardımlı kolon kanseri cerrahisi ve 141 olgunun değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 66.81. Destek S, Tükenmez M, Kapran Y, Balık E, Yamaner S, Buğra D. Mide kanseri gelişiminde duodenogastrik reflünün rolü. Siklooksijenaz-2 inhibitörlerinin ve balın önleyici etkilerinin araştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 116.82. Balık E, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik kolorektal cerrahideki artan tecrübemiz ve bunların sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 139.83. Keskin M, Balık E, İlhan B, Karakullukçu N, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D, Sağlam S, Sağlam E, Yamaner S. Neoadjuvan tedavi almış rektum kanseri olgularında erken ve geç dönem sonuçlarımız. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 65.84. Dural C, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A,   Buğra D. Rektum tümörü cerrahisinde laparoskopinin çevresel sınır pozitifliği ve sağkalım üzerine etkisi. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 100.85. Keskin M, Balık E, Çıtlak G, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A,    Buğra D. Rektum kanseri- Minimal invaziv cerrahi: 349 olgu ile tek merkez sonuçları. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 101.86. Çıtlak G, Balık E, Keskin M, İlhan B, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik kolon cerrahisi: 6 yıllık tek merkez deneyimi. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 102.87. Balık E, Keskin M, İlhan B, Bademler S, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. Artan deneyimin laparoskopik kolorektal cerrahi sonuçlarına etkileri. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 103.88. Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde öğrenme sürecinin erken dönem sonuçları üzerine etkileri. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 106.89. Özgen G, Bozkıran S, Güler E, Emirleroğlu M, Uğraş B, Akyüz A, Yamaner S, Buğra D. Açık ve laparoskopik kolorektal rezeksiyonların erken dönem sonuçları. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 1.90. İlhan B, Çıtlak G, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. Laparoskopik yardımlı kolon kanseri cerrahisinde 6 yılda gelinen  nokta: Tek merkez sonuçları. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 105.91. Kunduz E, İlhan B, Aydoğan C, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D.  Laparoskopik rektum cerrahisinde açığa dönüşün erken dönem sonuçlar üzerine etkileri. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 106.92. Balık E, Kunduz E, Karanlık H, İlhan B, İşcan Y, Sökücü N, Büyükuncu Y, Bulut T, Yamaner S, Asoğlu O, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik tedavi edilen rektum kanseri olgularında neoadjuvan radyoterapinin cerrahiye etkileri. . 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 106.93. Çıtlak G, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde kullanılan endostapler sayısının anastomoz kaçağı üzerine etkisi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 107.94. Keskin M, Balık E, Büyükuncu Y, Bulut T, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D, Yamaner S. Endoskopik retrograd kolanjio pankreatikografide (ERKP) başarısızlığın ön görülmesinde kullanılabilecek parametreler. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya, Bildiri Özetleri, Sayfa 110.95. Güllüoğlu, Yeğen G, Özlük Y, Asoğlu O, Çakır E, Balık E, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Kapran Y. Erken Mide Karsinomlarında Tümörün İnvazyon Derinliği, Genişliği, Lenfovasküler İnvazyon ve Tümöral Tomurcuklanma Varlığının Lenf Nodu Metastazı ile İlişkisi. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül – 3 Ekim Eskişehir, 201096. İlhan B, Kunduz M, Keskin M, Bayraktar A, Balık E, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S. Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarımız: 17.000 Olguluk Serinin Analizi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.  97. Kunduz E, İlhan B, Aydoğan C, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Rektum Kanserinde Lateral Sınır Pozitifliğini Etkileyen Parametreler. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.  98. Bademler S, İlhan B, Karanlık H, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Akyüz A, Sökücü N. Küratif Amaçlı Cerrahi Tedavi Uygulanmış 514 Mide Kanseri Olgusunun Sonuçları. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.  99. Kunduz E, İlhan B, İşcan Y, Karanlık H, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Akyüz A, Buğra D.  Orta ve Distal Yerleşimli Rektum Kanserlerinin Tedavisinde Laparoskopik Yöntem Sfinkter Koruyucu Cerrahi Yapılabilirliğini Arttırıyor Mu? 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.  100. Özgür İ, Sormaz İ , Keskin M, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Buğra D, Akyüz A.  Enteroatmosferik Fistüllerde Tedaviyi Etkileyen Faktörler: 66 Olgunun Analizi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.  101. Matlım T, Balık E, Önder S, Karanlık H, Şam B, Kapran Y, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Asoğlu O. Çıkartılan Lenf Nodu Sayısı Mide Kanserinin Tedavisi Amacıyla Yapılan Lenf Bezi Diseksiyon Tekniğinin Belirleyicisi Değildir: Prospektif Kadavra Kontrollü Klinik Çalışma. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.    (En iyi 2.  Sözel bildiri)102. İlhan B, Kunduz E, Aydoğan C, Karanlık H, Kapran Y, Balık E,  Asoğlu O, Yamaner S, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Rektum Kanseri Cerrahisinde Açık Cerrahiye Dönüşün Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkileri. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.  (En İyi 3.  Sözel Bildiri).103. İşcan Y, İlhan B, Kunduz E, Karanlık H, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik Kolon Kanseri Cerrahisinde Açık Cerrahiye Dönüşün Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkileri. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.  


104. İlhan B, Kunduz E, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Akyüz A, Buğra D. Kolon Kanserlerinin Tedavisinde Uygulanan Laparoskopik Cerrahinin Sağ Kalıma Etkisi. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.  105. Çıtlak G, Balık E, Uzmay Y, Özkan A, Özgür İ, Yamaner S, Buğra D, Bulut T. Fekal İnkontinens Tedavisinde İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.   106. Canbay E, Ağaçhan B, Güllüoğlu M.G, İşbir T, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Cacaina C, Eraltan İ, Buğra D. Mide Kanseri Riski ve Prognozu ile APE-1 ve HOGG1 Polimorfizminin İlişkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.      107. İşcan Y, Kunduz E, İlhan B, Keskin M, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Ülseratif Kolitin Cerrahi Tedavisinde 93 olgu ile 10 yıllık İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010


      

108.İşcan Y, Kunduz E, İlhan B, Sormaz İ, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Crohn Hastalığının Cerrahi Tedavisinde İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.109.  Sormaz İ, Özgür İ, Aydoğan C, Balık E, Yamaner S, Sökücü N, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A, Bulut T. Rekto ve Poş Vajinal Fistüllerde Tedavi Sonuçları: 51 olgunun değerlendirilmesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.   110. Canbay E, Ağaçhan B, Güllüoğlu M.B, İsbir T, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Sözen C, Cacına C, Buğra D. DNA Tamir Genleri Polimorfizminin Sporadik Kolorektal Kanser Gelişme Riski ve Prognozu ile İlişkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.      111. Canbay E, Ağaçhan B, Öztürk T, Giriş M, Asoğlu O, Balık E, Buğra D. Deneysel Sıçan Kolon Anastomozlarında Yara İyileşmesinin ve Oksidatif Hasarın Montelukast ile Dual İnhibisyonu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.     112. Canbay B,  Ağaçhan B, Canbay E, Balık E, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Mide Kanserlerinde CCL2 ve CCR2 Gen Varyantlarının Klinik Önemi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.     113. Kurnaz O, Canbay E, Ağaçhan B, Güllüoğlu M,Balık E,Büyükuncu Y, Akyüz A,Sökücü N,Yılmaz H, BuğraD. PPAR – Gamma ve PPAR Delta Gen Varyantlarının Mide Kanserinde Klinik ve Prognostik Önemi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.      114. Yurdum M, Canbay E, Ağaçhan B, Yamaner S, Balık E, Akyüz A, Sökücü N, Buğra D. Kolorektal Kanserli Hastalarda CCL2ve CCR2 Gen Polimorfizmleri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs Ankara, 2010.


     

115. İşcan Y, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Buğra D.  Laparoskopik Hartmann kolostomi kapatılması,belirleyen faktörler. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul,2011, ( Video Bildiri).116. Üçüncü M, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S,Bulut T, Büyükuncu Y. Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik komplet mezokolik eksizyon; sol kolon kanseri. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul,2011, ( Video Bildiri).117. Savaş O.A, Uymaz D, Kunduz E, Balık E, Asoğlu O, Bulut T, Yamaner S, Akyüz A, Buğra D. Tek kesiden (SILS) laparoskopik sağ hemikolektomi;  10 olgu ile erken dönem sonuçları. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul,2011, ( Video Bildiri).118. Kunduz E, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik rektum kanser cerrahisinde, inferior mezenterik arterin bağlanma seviyesi; nerede, nasıl ?  10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul,2011, ( Video Bildiri).119. Meriç S, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik en-blok sigmoid rezeksiyon + parsiyel mesane rezeksiyonu + kısmi üreter rezeksiyonu + sistorafi + üreteroneosistostomi. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul,2011, ( Video Bildiri).120. Kunduz E, Balık E, Asoğlu o, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik Rektum Kanseri Cerrahisinde İnferior Mezenterik Arterin Bağlanma Seviyesi Nedir?  13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.121. İşcan Y, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Laparoskopik Hartmann Kolostomi Kapatılması: Yapılabilirliği Etkileyen Faktörler. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.122. Meriç S, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Laparoskopik en-blok sigmoid rezeksiyon + parsiyel mesane rezeksiyonu + kısmi üreter rezeksiyonu + sistorafi + üreteroneosistostomi. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.123. İşcan Y, Kunduz E, İlhan B, Özgür İ, Balık E, Yamaner S, Asoğlu O, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Crohn  Hastalığında Cerrahi Tedavi ve Sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (Sözlü –Poster)124. Canbay E, Öztürk O, Buğra D, Yamaner S, Timirci Ö, Seyhan M. F, Balık E, Akyüz A, Bulut T. PTEN ve HER2 Polimorfizimlerinin Kolorektal Kanser Riski ve Prognozuna Etkileri. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.( Seçkin Bildiri)125. Sarıca İ. Ş, Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Bulut  T, Yamaner S, Balık E, Yılmaz E, Canbay E, Buğra D.  Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopilerinde Kolon Delinmeleri: 7111 Olguluk Serinin Sonuçları. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. ( Seçkin Bildiri)126. İlhan B, Kunduz E, Balık E, Bulut T, Buğra D,  Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Yamaner S. 17.000 Olguluk Serinin Analizi ve Bu İşlemlerde Endoskopik Olarak Çıkarılamayan Poliplerin Değerlendirilmesi.  13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. ( Seçkin Bildiri)127. Akıcı M, Savaş O. A, Balık E, Asoğlu O, Bulut T, Yamaner S, Büyükuncu Y, Sökücü N, Buğra D, Akyüz A. Ülseratif Kolitin Cerrahi Tedavisinde 101 olgu ile 11 Yıllık İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.128. Anıl O. A, Keskin M, İlhan B, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Kolon Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahide 8 Yılda Gelinen Nokta: Tek Merkez Deneyimi. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.129. Anıl O. A, Kunduz E, Keskin M, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Yardımlı Kolorektal Cerrahideki Artan Tecrübemiz ve Bunların Sonuçları. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.130. Kunduz E, İlhan B, Özgür İ, Yeğen G, Balık E, Güllüoğlu M, Asoğlu O, Kapran Y, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik Yöntemle Tedavi Edilmiş 513 Rektum Kanserli Olgunun Değerlendirmesi. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.131. Uymaz D, Kunduz E, Özgür İ, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Asoğlu O, Akyüz A, Buğra D. Sağ Kolon Kanserinde Tek Kesiden Laparoskopik Kolektomi ( SILS Kolektomi). 10 Olgu ile İstanbul Tıp Fakültesi Sonuçları. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. ( en İyi 2. Sözlü Bildiri Ödülü132.  Aydoğan C, Kunduz E, İlhan B,  Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T,  Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N.  Rektum Tümörü Tanısıyla Ameliyat Edilmiş Hastaların Cinsel ve Anal Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörler. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011.133. Özgür İ, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Fistülizan Crohn. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. ( Video Sunum).134. Üçüncü M, Balık E, Asoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Komplet Mezokolik Eksizyon. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. ( Video Sunum)135. Keskin M, Düzgün Ö, Gürbulak B, Balık E, Sökücü N, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S. Gastrointestinal stromal tümörlerdeki deneyimimiz. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012,  İzmir. (Sözlü Bildiri).136. Cengiz F, Balık E, Keskin M, Aliyev V, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Yamaner Y, Akyüz A, Sökücü N. Total proktokolektomi ileal poş-anal anastomozlu hastaların fonksiyonel ve yaşam kalite değerlendirilmesi, hastalığın veya cerrahi tekniğin etkileri: İstanbul Tıp Fakültesi deneyimi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012,  İzmir. (Sözlü Bildiri).


137. Özgen G, Bozkıran S, Yamaner S, Akyüz A, Buğra D. Kolon kanseri nedeniyle yapılan laparoskopik rezeksiyonlarda onkolojik sonuçlar. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012,  İzmir. (Sözlü Bildiri).138. Keskin M, Gürbulak B, Kunduz E, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Balık E. Rektum kanseri cerrahisinde uygulanan cerrahi tekniklerin erken dönem sonuçları: Tek merkez deneyimi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012,  İzmir. (Sözlü Bildiri).139. Ağcaoğlu O, Akıcı M, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A, Balık E. Kolon kanseri cerrahisinde uygulanan tekniklerin (açık-laparoskopik) erken ve geç dönem sonuçlarının değerlendirilmesi: 480 olgunun analizi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012,  İzmir. (Seçkin Sözlü Bildiri).140. Asoğlu O, Balık E, Kunduz E, Yamaner S, Güllüoğlu M, Kapran Y, Akyüz A, Buğra D. Laparoskopik cerrahi uygulanan 513 rektum kanserli olgunun takip sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi deneyimi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012,  İzmir. (Sözlü Bildiri).141. Kunduz E, Asoğlu O, Bakır B, Balık E, Kapran Y, Oral EN, Akyüz A, Buğra D. Orta ve distal yerleşimli rektum kanserli olgularda laparoskopik total mezorektal eksizyonun yapılabilirliğinin histopatolojik inceleme ve manyetik rezonans görüntüleme ile kantitatif değerlendirilmesi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012,  İzmir. (Sözlü Bildiri).142. Cengiz F, Balık E, Aktürk EH, Uyar B, Keskin M, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Buğra D, Akyüz A. Rektum kanseri cerrahisinde sfinkter koruyucu cerrahi ile abdominoperineal rezeksiyon yapılan hastaların fonksiyonel sonuç ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012,  İzmir. (Sözlü Bildiri).143. Keskin M, Akıcı M, Ağcaoğlu O, Gürbulak B, Balık E, Akyüz A, Büyükuncu Y, Bulut T, Buğra D, Yamaner S.

Rektum kanserli olguların tedavisinde uygulanan tekniklerin (açık-laparoskopik) onkolojik sonuçlarının değerlendirilmesi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012,  İzmir. (Sözlü Bildiri).144. Metin Keskin1, Serhat Meriç1, Muhammet Üçüncü1, Emre Sivrikoz1, Orhan Ağcaoğlu1, Türker Bulut1, Sümer Yamaner1, Dursun Buğra2, Yılmaz Büyükuncu1, Necmettin Sökücü1, Ali Akyüz1, Emre Balık1

Sağ Kolon ve Sol Kolon Kanseri Farklı mıdır? Laparoskopik Cerrahi Açık Cerrahiden Üstün müdür?

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 57.145. Metin Keskin1, Emre Sivrikoz1, Adem Bayraktar1, Orhan Ağcaoğlu1, Sümer Yamaner1, Türker Bulut1, Ali Akyüz1, Dursun Buğra2, Emre Balık1

Rektum Kanseri Cerrahisinde İntersfinkterik Rezeksiyonlar Onkolojik Sonuçları Ne Yönde Etkilemekte?

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 61.146. Metin Keskin1, Emre Sivrikoz1, Adem Bayraktar1, Mustafa Tükenmez1, Sümer Yamaner1, Türker Bulut1, Yılmaz Büyükuncu1, Ali Akyüz1, Dursun Buğra2, Emre Balık1

Rektum Kanseri Cerrahisinde Mezorektum Bütünlüğünün Önemi Nedir? İnkomplet

Mezorektum Herşeyin Sonu mu?

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 62.147. Görkem Özgen1, Orhan Bilge2, İzzet Rozanes3, Tunç Yaltı1, Dursun Buğra2

Eş Zamanlı Rezeksiyon Uygulanan Kolorektal Kanser ve Karaciğer Metastazlı Hastalarda

Risk Etkenleri. Erken Dönem Sonuçlarımız.

1Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul

2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 66.148. Metin Keskin1, Onur Bayram1, Ali Fuat Kaan Gök1, Sümer Yamaner1, Türker Bulut1, Necmettin Sökücü1, Dursun Buğra2, Emre Balık1

Pelvik Anastomoz Kaçaklarına Endoskopik (Endo- Sponge®) Tedavi Yaklaşımı ve Sonuçları

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 70.149. Metin Keskin1, Selman İbrikçi1, Ecem Memişoğlu1, Adem Bayraktar1, Necmettin Sökücü1, Dursun Buğra2, Türker Bulut1, Sümer Yamaner1, Emre Balık1

Rekto ve Poş Vajinal Fistüllerde Tedavi Sonuçları: 77 Olgunun Değerlendirilmesi

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 71.150. Metin Keskin1, Ecem Memişoğlu1, Emre Balık1, Türker Bulut1, Sümer Yamaner1, Dursun Buğra2, Yılmaz Büyükuncu1, Ali Akyüz1

Polipozis Sendromları ile İlişkili Abdominal Yerleşimli Desmoid Tümörlerinde Tedavi: Tek

Merkez Deneyimi ile 14 Olgunun Sonuçları

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 80.151. Metin Keskin1, Sercan Yüksel1, Emre Balık1, Sümer Yamaner1, Türker Bulut1, Necmettin Sökücü1, Dursun Buğra2

Perianal Kondilomda Cerrahi Tedavi Seçenekleri ve Sonuçları: 30 Olgunun Analizi

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 88.152. Metin Keskin1, Abdülmuttalip Baysal1, Orhan Ağcaoğlu1, Sümer Yamaner1, Türker Bulut1, Yılmaz Büyükuncu1, Dursun Buğra2, Ali Akyüz1, Emre Balık1

Perianal – Perineal Tutulumlu Hidradenitis Süpürativa da Cerrahi Tedavi, Cerrahi TedaviSonrası Rekonstrüksiyon Seçenekleri ve Sonuçları: 15 Yıllık Olgu Serisinin Sonuçları

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 88.153. Türker Mehmet Bulut 1, Yunus Uzmay 1, Emre Balık 1, Sümer Yamaner 1, Dursun Buğra2, Yılmaz Büyükuncu1, Metin Keskin1

Anal İnkontinenste Etiyolojilerine Göre Sfinkter Tamiri Sonuçları.

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

2 Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 111.154. Metin Keskin1, Mesut Çaynak1, Adem Bayraktar1, Fatih Yanar1, Emre Balık1, Türker Bulut1, Dursun Buğra2, Yılmaz Büyükuncu1, Ali Akyüz1, Sümer Yamaner1

Endoskopik Olarak Çıkarılamayan Poliplerde İlk ve Tek Çözüm Cerrahi Rezeksiyon mudur?

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 129.
155. Adem Bayraktar1, Metin Keskin1, Emre Sivrikoz1, Sümer Yamaner1, Türker Bulut1, Yılmaz Büyükuncu1, Ali Akyüz1, Dursun Buğra2, Necmettin Sökücü1, Emre Balık1

Orta ve Distal Yerleşimli Rektum Tümörlerinde Lateral Cerrahi Sınır Pozitifliğini Etkileyen

Prediktif Faktörler ve Lateral Cerrahi Sınır Pozitifliğinin Sağ Kalım Üzerine Etkisi

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı.  

IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 228.156. Keskin M, Sivrikoz E, Bayraktar A, Büyükuncu Y, Yamaner S, Buğra D, Balık E, Bulut T. Kolon kanseri cerrahisinde santral vasküler ligasyon tekniği laparoskopik olarak uygulanabilir mi? XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2015, Antalya.


157. Keskin M, Sivrikoz E, Bayraktar A, Yeğen G, Yamaner Y, Büyükuncu Y, Buğra D, Balık E. Kolon kanserinde tümör yerleşiminin sağ kalıma etkisi var mı? XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2015, Antalya.


158. Keskin M, Sivrikoz E, Yeğen G, Külle B, Büyükuncu Y, Balık E, Güllüoğlu M, Buğra D. İnkomplet mezorektum bütünlüğünün bozulduğu seviyenin tümör ile olan ilişkisi önemli mi? XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2015, Antalya. (Sözlü Bildiri 2. lik ödülü)


159. Odacı H, Taş M, Aksoy N, Türkmenoğlu, Gönen S, Balık E, Yaltı T, Buğra D. Kolorektal cerrahide teknik yara enfeksiyonlarını etkiliyor mu?  XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2015, Antalya.

160. Odacı H, Taş M, Aksoy N, Türkmenoğlu, Gönen S, Balık E, Yaltı T, Buğra D. Kolorektal cerrahide komplikasyonları azaltmak mümkün müdür?  XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2015, Antalya.


161. Türkmenoğlu G, Gönen S, Başol E, Usta A, Yaltı T, Buğra D, Balık E. Stoma komplikasyonları kimler tarafından çözülüyor? XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2015, Antalya.


162. Türkmenoğlu G, Gönen S, Başol E, Usta A, Balık E, Yaltı T, Buğra D. Stoma komplikasyonları tedavisinde stomaterapi hemşireliğinin rolü ve önemi? XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2015, Antalya.

163. Gönen S, Türkmenoğlu G, Başol E, Usta A, Balik E, Yaltı T, Buğra D. Kolorektal cerrahi sonrası hemşire takip programının erken dönem sonuçları ve önemi. XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2015, Antalya.
164. Zenger S, Bilgiç Ç, Buğra D: Apendiks İntususepsiyonunda Laparoskopik Parsiyel Çekum Rezeksiyonu (Video) / 20. UCK 2016 Antalya165. Gürbüz B, Karabay Ö, Balık E, Buğra D: Situs İnversus Totalisli Hastada Laparoskopi Yardımlı Anterior Rezeksiyon Ameliyatı (Video) / 20. UCK 2016 Antalya166. Gürbüz B, Bozkıran S, Türkmenoğlu G, Balık E, Buğra D: Cilt Metastazı ile ortaya çıkan sağ kolon tümörü/ 20. UCK, 2016 Antalya167. Gürbüz B, Zenger S, Pençe M, Balık E, Buğra D: Karmaşık anal sfinkter ve perine defektinin cerrahi tedavisi (Seçilmiş Video) / 16. TKRCD Kongresi, 2017 Antalya168. Zenger S, Arısoy M, Gürbüz B, Kabaoğlu BA, Buğra D: Laparoskopik Dev Hiatal Herni Onarımı (Video)  / 13. ELCD Kongresi 2017 Antalya169. Gürbüz B, Zenger S, Yaltı T, Balık E, Buğra D: Laparoskopik mide wedge rezeksiyon sonuçlarımız /  13.ELCD kongresi, 2017 Antalya170. Arısoy M, Gürbüz B, Zenger S, Balık E, Buğra D: Sfinkter Koruyucu Cerrahide Klinik Deneyimimiz ve Erken Dönem Sonuçları /16. TKRCD Kongresi, 2017 Antalya
171. Turkmenoğlu G, Soytürk C, Balık E, Zenger S, Gönen S, Doğan H, Buğra D: Marshmallow Tüketiminin Stoma Debisi Üzerine Olan Etkisi: Olgu Sunumu 16. TKRCD Kongresi/ 2017 Antalya
172. Gürbüz B, Zenger S, Arısoy M, Kabaoğlu BA, Yaltı T, Balık E, Alper A, Buğra D: Derin infiltratif endometriozis tedavisinde multidisipliner cerrahinin önemi (Seçilmiş poster sunumu) / 16. TKRCD Kongresi, 2017 Antalya173. Zenger S, Arısoy M, Gürbüz B, Sobutay E, Bilgiç Ç, Balık E, Buğra D: Laparoskopik kolorektal cerrahide İndosiyanin yeşili kullanımı (Seçilmiş poster bildiri sunumu-Poster bildiri ikincilik ödülü) / 16. TKRCD Kongresi, 2017 Antalya174. Zenger S, Gürbüz B, Arısoy M, Anılır E, Can U, Balık E, Buğra D: Kolorektal cerrahide ghost ileostomi yöntemi (seçilmiş poster bildiri sunumu) / 16. TKRCD kongresi, 2017 Antalya
175. Zenger S, Gürbüz B, Arısoy M, Balık E, Buğra D: Crohn hastalığında İnfliksimab kullanımı sonrası ileum perforasyonu: Olgu sunumu / 16. TKRCD Kongresi, 2017 Antalya176. Zenger S, Türkmenoğlu G, Sobutay E, Gürbüz B, Gönen S, Balık E, Buğra D: Rektum Kanserinde  Neoadjuvan Tedavinin İleostomi Miktarlarına Etkisi / 16. TKRCD Kongresi, 2017
177. Gürbüz B, Zenger S, Kabaoğlu BA, Balık E, Yaltı T, Buğra D: Transanal lokal eksizyon deneyimimiz / 16. TKRCD Kongresi, 2017
178. Gürbüz B, Zenger S, Kabaoğlu BA, Arısoy M, Balık E, Buğra D: Tailgut kisti / 16. TKRCD Kongresi, 2017
179. Zenger S, Gürbüz B, Bilgiç Ç, Can U, Sobutay E, Yaltı T, Buğra D: Kolorektal Medüller Karsinomların Klinikopatolojik Önemi / 21. UCK 2018
180. Zenger S, Gürbüz B, Bilgiç Ç, Can U, Sobutay E, Anılır E, Sezen D, Balık E, Buğra D: Lokal ileri rektum kanserinde neoadjuvan kısa dönem radyoterapi ile uzun dönem kemoradyoterapinin patolojik yanıta etkisi. 21. UCK, 2018
181. Ağcaoğlu O, Şengün B, Bayram O, Tarcan SH, Aytaç E, Zenger S, Özben V, Balık E, Baca B, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Buğra D: Minimal İnvaziv Cerrahinin Mide Kanseri Tedavisindeki Rolü: İstanbul Grubu Tecrübesi (Sözel bildiri birincilik ödülü) / 21. UCK 2018182. Esen E, Aytaç E, Zenger S, Ağcaoğlu O, Bayraktar İE, Balık E, Baca B, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Buğra D: Rektum kanseri cerrahisinde robotik tekniğin yeri: Laparoskopi ile karşılaştırma/ 21. UCK 2018
183. Yozgatlı T, Aytaç E, Özben V, Bayram O, Gürbüz B, Balık E, Baca B, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T,    Buğra D. Sağ Kolon Kanserinin Tedavisinde Robotik Mezokolik Eksizyon ve Konvansiyonel Laparoskopik Kolektomi / 21. UCK 2018184. Sobutay E, Bilgiç Ç, Can U, Zenger S, Gürbüz B, Anılır E, Bilge O, Buğra D: Kolorektal kanserin senkron karaciğer metastazlarında eş zamanlı rezeksiyon etkin olarak yapılabilir mi? / 21.UCK 2018