Yandex.Metrica

                    Book Chapters , Book Editors , Book Chapter Translation


1. Ünal M, Buğra D : Şok . Genel Cerrahi , Editör Değerli Ü, 5. Baskı Nobel Tıp

Kitapevi, İstanbul, 1995, Sayfa 6 1-75.2. Buğra D : Karın Duvarı Fıtıkları. Genel Cerrahi, Editör Değerli Ü, 5. Baskı, Nobel

Tıp Kitapevi ,  İstanbul, 1995 Sayfa 265-278.3. Buğra D. Peptik Ülser. Cerrahi Gastroenteroloji, Değerli Ü, Bozfakioğlu Y Ed, 4. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, Sayfa 79-108.4. Buğra D. Peptik Ülser. Cerrahi Gastroenteroloji, Değerli Ü, Bozfakioğlu Y Ed, 4. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 1997, Sayfa5. Buğra D. Şok. Genel Cerrahi, Değerli Ü. Ed, 6. Baskı, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1998, Sayfa 61-75.6. Buğra D. Karın Duvarı Fıtıkları. Genel Cerrahi, Değerli Ü. Ed, 6. Baskı, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1998, Sayfa 265-278.7. Buğra D. Sindirim Sistemi Kanserlerinin Tanısında Endoskopi. Sindirim Sistemi Kanserleri. Biyoloji, Patoloji, Tanı, Tedavi. Topuz E, Aykan F, Demir C Eds. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1998, Sayfa 50-588. Buğra D. Özofagus Kanserinde Klinik Bulgular, Tanı, Evreleme. Sindirim Sistemi Kanserleri. Biyoloji, Patoloji, Tanı, Tedavi. Topuz E, Aykan F, Demir C Eds. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1998, Sayfa 147-1529. Buğra D. Mide Lenfomasında Klinik Bulgular, Tanı ve Cerrahi Tedavi. Sindirim Sistemi Kanserleri. Biyoloji, Patoloji, Tanı, Tedavi. Topuz E, Aykan F, Demir C Eds. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1998, Sayfa 487-49310. Acarlı K, Aykan F, Buğra D. Pankreas, Safra Kesesi ve Safra Yolları Kanserleri. Klinik Onkoloji. Topuz E, Aydıner A, Karadeniz AN Eds. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2000, Sayfa 96-10911. Buğra D. Video Laparoskopik Diagnostik Girişimler. Videoskopik Cerrahi. Avcı C, Avtan L Eds. Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2000, Sayfa 149-15612. Buğra D. Video Laparoskopik Adhezyoliz. Videoskopik Cerrahi. Avcı C, Avtan L Eds. Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2000, Sayfa 267-27113.  Buğra D. Video Laparoskopik Acil Cerrahi Girişimler. Videoskopik Cerrahi. Avcı C, Avtan L Eds. Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2000, Sayfa 289-29614. Buğra D. Kasık Fıtıkları. Genel Cerrahi. Kalaycı G Ed, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2002, Sayfa 681-698


15. Buğra D. Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi. Genel Cerrahi. Kalaycı G Ed, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2002, Sayfa 1051-106216. Buğra D. Rektum Kanseri. Genel Cerrahi. Kalaycı G Ed, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2002, Sayfa 1377-140017. Buğra D. Anatomi. Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları, Alemdaroğlu K, Akçal T, Buğra D Eds, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayını, İstanbul, 2003, Sayfa 17- 3018. Buğra D. Kondiloma Akuminata. Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları, Alemdaroğlu K, Akçal T, Buğra D Eds, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayını, İstanbul, 2003, Sayfa 203-21019. Buğra D. Rektum Kanseri. Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları, Alemdaroğlu K, Akçal T, Buğra D Eds, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayını, İstanbul, 2003, Sayfa 477-50420. Buğra D. Evreleme. Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi, Mihmanlı M, Ed. Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2004, Sayfa 155-162.21. Current Therapy in Colon and Rectal Surgery, Fazio VW, Church JM, Delaney C Eds. 2nd edition,  Elsevier Mosby, 2005'in Türkçeye çevirisi: Kolon ve Rektum Cerrahisinde Güncel Tedavi, Çeviri Editörleri Akçal T, Buğra D, Avrupa Tıp Kitapçılık, 2006, İstanbul


 

22. Rektum ve Anal Bölgenin Anatomisi ve Fizyolojisi. Kolon ve Rektum Cerrahisinde Güncel Tedavi, Çeviri Editörleri Akçal T, Buğra D, Avrupa Tıp Kitapçılık, 2006, İstanbul. Yazan Gordon PH, Çeviri: Buğra D23. Buğra D. Kolonun Divertiküler Hastalığı. Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji, Tözün N, Şimşek H, Özkan H, Şimşek İ, Gören A editörler, MN Medikal & Nobel, 2007, İstanbul, sayfa 907-919.24. Buğra D. Nüks Hemoroid Hastalığında Tanı ve Tedavi. Hemoroid Hastalığı ve Tedavisi, Baykan A, Füzün M, Zorluoğlu A Eds, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayını, İstanbul, 2007, Sayfa 153-15825. Buğra D.  Laparoskopik Kolon Cerrahisi. Cerrahide Yeni Ufuklar, Laparoskopik Cerrahi, Baskan S, Özmen MM Eds, Güneş Yayınevi, Ankara, 2008, Sayfa 177-219.26. Buğra D. Laparoskopik kolon cerrahisi. Kolon ve Rektum Kanserleri. Baykan A, Zorluoğlu A, Geçim E, Terzi C Eds. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yayınları, İstanbul 2009, Sayfa 253-289.27. Buğra D. Rektum ve Anal Bölgenin Cerrahi Anatomisi. Anorektal Bölgenin Selim Hastalıkları. Menteş B, Bulut T, Alabaz Ö, Leventoğlu S Eds. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayını, 2011, Sayfa 3-13.28. Buğra D. İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Fertilite İlişkisi. İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları. Akçal T, Yamaner S, Hamzaoğlu İ Eds. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yayını 2012, Sayfa 323-328.29. Buğra D. Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi. Temel Cerrahi, Ed Sayek İ, 4. Baskı, 2012, Ankara, Sayfa 1023-1044.