Yandex.Metrica

                                         TÜRKÇE MAKALELER
1. Özgür M, Arat R, Kurtoğlu M, Buğra D : Duodenumun travmatik intramüral

         hematomu Tıp Fak Mecm, 45: 198 - 204, 1982.2. Özgür M, Çelik A, Kurtoğlu M, Buğra D, Yusuf EM : Damar cerrahisinde profilaktik antibiyotik uygulaması. Tıp Fak Mecm, 46: 84 - 91, 1983.3. Çayırlı M, Fındıklıgil Ö, Değerli Ü, Buğra D : Gümüş nitrat emdirilmiş amnion

         zarlarının yüzeyel yanık tedavisinde kullanımı. Tıp Fak Mecm, 46: 92 - 96, 1983.4. Özmen V, Erzurumlu K, Emre A, Buğra D : İki nadir iç fıtık olgusu. Tıp Fak Mecm, 46: 361 - 364, 1983.5. Bozfakioğlu Y, Şener M, Dağoğlu T, Buğra D, Keçer M : Gebelik ve akut apandisit.Tıp Fak Mecm, 46: 757 - 760, 1983.6. Yosunkaya E, Buğra D : Dalak absesi rüptürü (Bir vaka dolayısıyla). SSK Tıp Bülteni, 4(1): 67 - 70, 1986.7. Akbulut R, Buğra D, Güngören H : Erişkinde etrangle Morgagni tipi diyafragma hernisi (Bir vaka dolayısıyla). SSK Tıp Bülteni, 4(1): 77 - 79, 1986.


8. Davas H, Buğra D, Baytuğan M : Bir mide nörinoması olgusu. SSK Tıp Bülteni, 4(2):69 - 71, 1986.9. Davas H, Yosunkaya E, Buğra D, Akbulut R : Yanığın ciddiyeti ile yanık etyolojisi arasındaki ilişki. SSK Tıp Bülteni, 4(3): 63 - 65, 1986.10. Buğra D, Davas H, Akbulut R, Yosunkaya E, Gür E, Yüksel K : Akut mekanik barsak tıkanmaları (149 olgunun analizi). SSK Tıp Bülteni, 4(4): 17 - 25, 1986.11. Akbulut R, Buğra D, Davas H, Yosunkaya E, Baytuğan M : Karaciğer kist hidatiği, 21 olgunun analizi. SSK Tıp Bülteni, 5(1): 1 - 6, 1987.12. Yosunkaya E, Buğra D, Davas H, Akbulut R, Gür E : 116 tiroidektomi olgusunun retrospektif incelenmesi. SSK Tıp Bülteni, 5(2): 43 - 49, 1987.13. Buğra D, Akyüz A, Çevikbaş U, Günay S, Sökücü N : Karaciğerin malign fibröz

           histiositomu (Bir vaka nedeniyle). Türk Patoloji Dergisi, 4: 15 - 18, 1988.14. Sökücü N, Akyüz A, Buğra D, Büyükuncu Y : Kolorektal ameliyatlarda tek doz antibiyotik kombinasyonu ile profilaksi. Ankem Derg, 2: 229 - 235, 1988.15. Buğra D, Gür E, Davas H, Yosunkaya E, Akbulut R : Duodenal ülser perforasyonlarında morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler. Klinik Gelişim, 2: 17 - 20, 1988.16. Akyüz A, Buğra D, Sökücü N, Büyükuncu Y : Sol kolon kanserini taklit eden kolon dışı lezyonlar. Türk Tıp Derneği Dergisi, 55: 312 - 315, 1989.17. Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Gökşen Y, Buğra D : Sindirim sistemi cerrahisinde stapler (zımba) kullanımı. Tıp Fak Mecm, 52: 241 - 246, 1989.18. Akyüz A, Sönmez YE, Sökücü N, Buğra D : Rektal villöz adenomda ağır deple sendromu. Türk Tıp Derneği Dergisi, 55(7-12): 301- 304, 1989.19. Buğra D : Hastane dışı cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarında antimikrobik tedavi. Ankem Derg, 5: 275 - 281, 1991.20. Sökücü N, Buğra D, Akyüz A, Gökşen Y, Büyükuncu Y, Taviloğlu K : Fissura ani tedavisinde kapalı ve açık sfinkterotomi yöntemlerinin karşılaştırılması. Tıp Fak Mecm, 54: 73 - 78, 1991.21. Akyüz A, Büyükuncu Y, Buğra D, Sökücü N, Gökşen Y : Endoskopik polipektomi olgularımız. Kolon Rektum Hast Derg, 2: 59 - 62, 1991.22. Taviloğlu K, Akyüz A, Küçüker MA, Büyükuncu Y, Buğra D, Özmutlu Ö, Anğ Ö :

           Helicobacter pylori tanısında histolojik ve mikrobiyolojik araştırma yöntemleri. Ankem

           Derg, 6: 408 - 416, 1992.23. Sökücü N, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Çağ M :

          Kolorektal kanserlerin karaciğer metastazlarının ameliyat öncesi tanısında ultrasonografi,

          plazma alkali fosfataz ve gamma glutamil transpeptidaz düzeyi tayininin yeri. Kolon

          Rektum Hast Derg, 2: 111 - 113, 1992.24. Buğra D, Gönül N, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Aksoy G, Küçük B, Bulut T,

          Yamaner S : Kolonoskopi öncesi kolon temizliğinde polietilen glikol solüsyonu ile

          konvansiyonel temizlik yönteminin karşılaştırılması. Kolon Rektum Hast Derg, 2: 153 -157,1992.25. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Buğra D : Duodenum ülserinin laparoskopik

           tedavisinde bilateral trunkal vagotomi ve endoskopik balon dilatasyonu. Ulusal Cerrahi

           Dergisi, 9: 182 – 186, 1993.26. Çilingiroğlu K, Gökşen Y, Bulut T, Buğra D, Sökücü N, Akyüz A, Büyükuncu Y,Yamaner S:  Kolorektal karsinomlarda tedavi ve takip sonuçları. Kolon Rektum Hast Derg,3: 189 - 194,  1993.27. Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Bulut T, Sökücü N, Yamaner S : Terapötik

           endoskopik girişimler. Klinik ve Deneysel Cerrahi dergisi, 1: 103 - 108, 1993.28. Sökücü N, İnal M, Bulut T, Buğra D, Müslümanoğlu M, Akyüz A, Büyükuncu Y :

          Ameliyat sonrası pelvik ışınlamalarda ince barsakları radyasyondan koruyucu bir yöntem

          olarak poliglikolik asit greft uygulaması. Kolon Rektum Hast Derg,: 35 - 38, 1994.29. Buğra D, Bulut T, Yamaner S, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N : Polietilen glikol

          (Golytely) solüsyonunun kolorektal cerrahi girişimlerden önce mekanik barsak

          temizliğindeki yeri. Kolon Rektum Hast Derg, 4: 53 - 56, 1994.30. Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y, Bulut T, Gençosmanoğlu R, Sökücü N, Gökşen

          Y, Yamaner S : Laparoskopik kolesistektomi, 137 olguluk çalışma sonuçları. End Lap

          Minimal İnvaziv Cerrahi, 1: 39 - 45, 1994.


31. Bulut T, Gençosmanoğlu R, Buğra D, Büyükuncu Y : Laparoskopik kasık fıtığı

          tamiri. End Lap Minimal İnvaziv Cerrahi, 1 : 184 - 188, 1994.32. Buğra D, Bulut T, Gençosmanoğlu R, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen

          Y, Çilingiroğlu K : İdiyopatik megarektum ve megakolonun cerrahi tedavisi. Klinik ve

          Deneysel Cerrahi Dergisi, 2: 168 - 170, 1994.33. Güloğlu R, Bulut T, Tanırgan F, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Çevikbaş U,

          Sökücü N, Yamaner Y : Selim hastalık nedeniyle ameliyatı mide mukozasının endoskopik

          Incelemesi (137 olgunun incelemesi). Tıp Fak Mecm, 57: 1 - 4, 1994.34. Bulut T, Buğra D, Gençosmanoğlu R, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen

          Y, Çilingiroğlu K : Fournier Gangreni (8 olgu nedeniyle). Ulusal Cerrahi Dergisi, 11: 30      36,1995.35. Çilingiroğlu K, Bulut T, Buğra D, Akyüz A : Hepatikojejunostomi, Caroli hastalığının cerrahi      tedavisinde yeni bir yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi, 11: 199 - 203, 1995.36. Büyükuncu Y, Buğra D, Bulut T, Akyüz A, Sökücü n, Gençosmanoğlu R, Yamaner

          S, Gökşen Y, Çilingiroğlu K : Laparoskopik kolesistektomi öncesi ve sonrası endoskopik

          retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) uygulamaları. Tıp Fak Mecm, 58: 17 - 20,      1995.37. Buğra D, Bulut T, Yamaner S, Sökücü N, Berber E, Büyükuncu Y, Akyüz A, Gökşen Y,            Çilingiroğlu K. Komplike anal fistüllerde seton uygulaması. Kolon Rektum Hast Derg, 6:       183-187, 1996.38. Tunacı T, Tunacı A, Şakar B, Buğra D. Behçet hastalığı gastrointestinal tutulumunun              radyolojik, klinik, endoskopik ve anatomopatolojik bulguları: Olgu sunumu. TRD, 1:       63-65,1996.
39. Zilan A, Buğra D, Karadeniz A, Çevikbaş U, Kuter S, Çilingiroğlu K. Radyasyon rektitinden              korunmada balık yağı, ibuprofen ve prednizolonun etkilerinin araştırılması (Sıçanlarda              deneysel çalışma). İst Tıp Fak Mecmuası, 59: 67-73, 1996.
40. Tanırgan F, Bulut T, Buğra D, Yamaner S, Tanırgan G, Çevikbaş U. Epidermoid growth              faktör’ün kolon anastomozunun iyileşmesi üzerine etkileri. Kolon Rektum Hast Derg,       6: 56-60, 1996.
41. Buğra D. Primer gastrointestinal lenfomaların cerrahi tedavisi. Kanser Gündemi, 4: 11-15,              1996.
42. Buğra D, Yamaner S, Şahin A, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y,           Çilingiroğlu K. Laparoskopik kolesistektomi (483 vakanın değerlendirilmesi). Klin Deney        Cerrah Derg, 5:1-6, 1997.
43. Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Sökücü N, Akyüz A, Berber E. Retroperitoneal tümörler. Tanı              ve tedavi ilkeleri. Klin Deney Cerrah Derg, 5: 59-64, 1997.
44. Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Berber E, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y,        Dalay           K. Mezorektum eksizyonunun lokal nüks ve sağ kalım üzerine etkisi. Kolon       Rektum Hast        Derg, 7: 84-88, 1997.
45. Buğra D. Helicobacter pylori infeksiyonu ile mide kanseri ve lenfoması ilişkisi. ANKEM Derg,              12: 397-399, 1998.
46. Buğra D, Yamaner S, Bulut T. Anorektal bölgenin cerrahi anatomisi.    Kolon Rektum Hast              Derg, 9: 1-7, 1999.
47. Bulut T, İka H, Yamaner S, Dolay K, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N, Gökşen Y.            Kolorektal kanserli hastalarda perioperatif allojenik kan transfüzyonunun immün profil       üzerine  etkileri. Kolon Rektum Hast Derg, 9: 14-18, 1999.
48. Yamaner S, Şen E, Akyüz A, Bulut T, Buğra D. Appendiks Adenokarsinomu (İki olgu            nedeniyle). Kolon Rektum Hast Derg, 9: 75-76, 1999.
49. Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Dolay K. Perkütanöz endoskopik             gastrostomi-12 olgu. End.-Lap. Ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 6: 133-137, 1999.
50. Buğra D. Mide kanserinde genişletilmiş lenf bezi disseksiyonu. Sağ kalım, morbidite ve             mortalite üzerine etkileri (İnceleme). Ulusal Cerrahi Dergisi, 15: 269-281, 1999.
51. Buğra D. Hiatal  herni cerrahisinde laparoskopik cerrahi. Aktüel Tıp Dergisi, 5: 12-17, 2000.
52. Bulut T, Demirel S, Yamaner S, Buğra D, Akyüz A, Büyükuncu Y, Sökücü N, Gökşen Y. Mide            kanserinde total gastrektomi sonrası elle veya staplerle yapılan özofagojejunostomi            tekniklerinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi, 16: 97-103, 2000 .53. Bilsel Y, Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Çevikbaş U. Apandis mukoseline laparoskopik            yaklaşım. Kolon Rektum Hast Derg, 11: 66-69, 2001.
54. Bulut T, Yanar H, Balık E, Solakoğlu S, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü            N. Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi. Kolon Rektum            Hast Derg, 12: 1-7, 2002.
55. Bulut T, Balık E, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Rektumun soliter            rektal ülser sendromu. Tedavide cerrahinin yeri. Kolon Rektum Hast Derg, 12: 14-17,                2002.56. Bulut T, Balık E, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N. Anal sfinkter            yaralanmalarında primer tamir sonuçları. Kolon Rektum Hast Derg, 12: 75-79, 2002.
57. Buğra D. Karın içi infeksiyonlarda minimal invaziv yaklaşımlar. ANKEM Derg, 16: 320-1, 2002
 58. Buğra D. Kolon, rektum ve anal bölge anatomisi. Türkiye Klinikleri, 9: 1-10, 2004
59. Buğra D. Rektum kanseri tedavisi.Cerrahi Onkoloji Dergisi 2004; 5: 14-26.
60. Balık E, Eren T, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N.       Anogenital           Buschke Loewenstein tümörlerinde cerrahi deneyimlerimiz. Kolon ve       Rektum Hast Derg 2007;           17: 16-21.61. Balık E, Eren T, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Sökücü N.        Gluteal           yerleşimli yaygın hidradenitis supurativa ile ilgili deneyimlerimiz. Kolon        ve Rektum Hast Derg           2007; 17: 27-32.62. Buğra D.  Refrakter ülseratif kolitte cerrahi tedavi indikasyonları ve seçenkleri. Klinik        Aktüel  Tıp Gastroenteroloji Forumu 2008, 1: 14-21.63. Altıntoprak F, Balık E, Hacıahmetoğlu T, Eren T, Yamaner S, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu      Y,            Akyüz A, Sökücü N. Rektum kanseri evrelemesinde endorektal magnetik rezonans           görüntüleme ile endorektal ultrasonografinin karşılaştırılması. Kolon Rektum Hast Derg       2009; 19: 24-30.64. Buğra D. Hemoroid hastalığı. Sendrom 2009, 21: 30-38.65. Buğra D. Rektum ve anal bölgenin cerrahi anatomisi. Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi        Özel Sayı 2010; 3: 1-7.66. Buğra D. Açık hemoroidektomi. Türkiye Klinikleri J Gen Surg- Special Topics 2012; 5:       63-67.
67. Buğra D. Peptik Ülserde Cerrahi. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 2013;         

     6(1): 99-106.